aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Szkoła partnerska Viessmann w Piasecznie - Szkoła Nowoczesnych Technik Grzewczych

Odział w Piasecznie
ul. Puławska 41, 05-500 Piaseczno
(siedziba firmy Viessmann)
tel. 505 036 015 lub 694 506 672

Absolwenci uzyskują:
  • świadectwo ukończenia dwóch kursów kwalifikacyjnych B.21 i B.22 w zawodzie: Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
  • państwowy dyplom uzyskania tytułu zawodowego: Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
  • Europass – dokument uznawany w krajach UE potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe
  • Paszport Specjalistyczny firmy Viessmann
  • certyfikat pamiątkowy ukończenia Szkoły
  • wyróżnienia specjalne za wyniki i postawę w trakcie nauki

Co daje ukończenie szkoły?

Po uzyskaniu Technika Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i Instalatora OZE nie jest trudno znaleźć dobrze płatną pracę.

przeczytaj więcej »


Komentarze

Ostatnia globalna aktualizacja placówek edukacyjnych: 2022

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności